remkowy
dla_smaku
dla_relaksu
dla_zdrowia
dla_tych_chwil2
dla_ciebie
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu:

Promocja i rozszerzenie asortymentu produktów lokalnych

W ramach Działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

MOJE OWOCE Maria Figiel, Klementowice 346, 24-170 Kurów – Zamawiający

Zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

Druk ulotki i etykiet

  1. 1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca  przygotuje  we  własnym  zakresie,  na  własnym  sprzęcie  i  materiale wydrukuje następujące materiały:

  1.  Ulotka promocyjna w nakładzie 1000 egzemplarzy wg następującej specyfikacji:

Ulotka

-format 154×2019, łamana wielokrotnie (Z), wymiar ulotki po złożeniu 85×52,5.

-papier kredowy matowy o gramaturze 130g/m2

-kolorystyka 4×4 (CMYK), zabezpieczenie druku lakierem offsetowym matowym dwustronnie.

Integralnym elementem każdego egzemplarza ulotki jest obwoluta w wymiarze 83×53 wymiar ma zezwalać na wsuwanie i wysuwanie ulotki z obwoluty.

Obwoluta/opaska będzie wykonana z tego samego materiału co ulotka, zadruk 4+0 (CMYK), zabezpieczona po zewnętrznej zadrukowanej stronie lakierem offsetowym matowym.

Przygotowanie obwoluty/opaski zawiera usługę klejenia obwoluty oraz wsuwanie gotowych ulotek do środka.

Czas wykonania zamówienia do 4 dni roboczych od chwili przesłania projektu graficznego do druku.

  1. Druk etykiet – Czarny bez

Usługa obejmuje druk etykiety i zawieszki:

Etykieta:

– format: 65 x 200 mm
– papier: Kreda 135g
– kolorystyka: 4+0 (CMYK), str. zewnętrzna lakier offsetowy zabezpieczający
– sztancowanie,
– wykrojnik

Zawieszka:

– format: 110×34,5
– papier: Kreda 135g
– kolorystyka: 4+0
str. zewnętrzne lakier offsetowy zabezpieczający
– sztancowanie,
– składanie ręczne, wiercenie
– wykrojnik

Usługa obejmuje przygotowanie wykrojników, druk, sztancowanie oraz dostawę etykiet.

Nakład dla każdego z elementów: 600 sztuk

  1. Druk etykiet – Aronia

– format: 65 x 200 mm
– papier: Kreda 135g
– kolorystyka: 4+0 (CMYK), str. zewnętrzna lakier offsetowy zabezpieczający
– sztancowanie,
– wykrojnik

Zawieszka:

– format: 110×34,5
– papier: Kreda 135g
– kolorystyka: 4+0
str. zewnętrzne lakier offsetowy zabezpieczający
– sztancowanie,
– składanie ręczne, wiercenie
– wykrojnik

Usługa obejmuje przygotowanie wykrojników, druk, sztancowanie oraz dostawę etykiet.

Nakład dla każdego z elementów: 600 sztuk

  1. Druk etykiet – Galaretka porzeczkowa

– format: 38 x 222 mm
– papier: Kreda 135g
– kolorystyka: 4+0 (CMYK), str. zewnętrzna lakier offsetowy zabezpieczający
– sztancowanie,
– wykrojnik

Zawieszka:

– format: 110×34,5
– papier: Kreda 135g
– kolorystyka: 4+0
str. zewnętrzne lakier offsetowy zabezpieczający
– sztancowanie,
– składanie ręczne, wiercenie
– wykrojnik

Usługa obejmuje przygotowanie wykrojników, druk, sztancowanie oraz dostawę etykiet.

Nakład dla każdego z elementów: 600 sztuk

  1. 2.      Warunki płatności:

Zapłata za wykonanie usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu prawidłowo wykonanych materiałów.

  1. 3.      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć:

a)  Dostarczyć w formie wydrukowanych, opieczętowanych  i podpisanych dokumentów na

adres:

MOJE OWOCE Maria Figiel

Klementowice 346

24-170 Kurów

Z dopiskiem: Oferta  dla  Projektu  „Promocja i rozszerzenie asortymentu produktów lokalnych”

Lub

b)  w  wersji  elektronicznej  (skan  podpisanych  i  opieczętowanych  dokumentów)

na e-mail: biuro@mojeowoce.pl

do dnia 7 października 2013 godz. 10.00, oferty dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane podczas wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1. 4.      Kryteria oceny ofert:

a)  Cena – 100%

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz podatek VAT.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia.

Podczas oceny ofert badana będzie cena netto za całość realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie usługi.